Připojení zařízení k LDS

Žádost o připojení elektrického zařízení k LDS

Žádost o připojení elektrického zařízení k lokální distribuční soustavě ELPRO-DELICIA, a.s. – Tato žádost o připojení k lokální distribuční soustavě se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový odběr), nebo při změně rezervovaného příkonu (zvýšení nebo snížení hodnoty jističů, změna způsobu vytápění objektu, změna nepříbuzné sazby, apod.).

Žádost o připojení elektrického zařízení [DOC]
Žádost o připojení elektrického zařízení [PDF]

Dotazník pro posouzení zpětných vlivů

Dotazník pro posouzení zpětných vlivů elektrických zařízení na distribuční síť – Tento formulář se používá jako povinná příloha v případech, kdy požadujete připojení spotřebičů se zpětným vlivem na distribuční soustavu provozovatele, např. tomografy, rentgenové přístroje, motory s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním
* Dokument zašleme na vyžádání

Protokol o kontrole

Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě. Tento protokol slouží jako oznamovací forma o připravenosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě. Protokol vyplní oprávněná firma instalující elektrické zařízení a následně se dokládá společně s plánkem skutečného provedení.

Protokol o kontrole [DOCX]
Protokol o kontrole [PDF]