Technická data

Lokální distribuční soustava ELPRO – Stráž  
Zásobovaná oblast 41,8 km2
Počet odběrných míst 88
Maximální zatížení sítě 17 MW
Rozvinutá délka vedení 92,0 km
Vysoké napětí 76,9 km
Nízké napětí 15,1 km
Počet rozvoden/spínacích stanic 4/7
Počet vlastních transformačních stanic 26
Počet cizích transformačních stanic 13
Volná transformační kapacita 110/35 kV (při dodržení kritéria n-1) 20 MW
Mapa zásobovacího území LDS ELPRO – Stráž
Lokální distribuční soustava ELPRO – Hořovice  
Zásobovaná oblast 0,3 km2
Počet odběrných míst 16
Maximální zatížení sítě 0,3 MW
Rozvinutá délka vedení nn 1,45 km
Počet vlastních transformačních stanic 1
Volná transformační kapacita 22/0,4 kV(při dodržení kritéria n-1) 0,4 MW
Mapa zásobovacího území LDS ELPRO – Hořovice