Dosahovaná úroveň kvality distribuce elektřiny

ELPRO-DELICIA, a. s. v souladu se zněním § 23 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, zveřejňuje základní informace o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb.

Souhrnná zpráva za rok 2018
Souhrnná zpráva za rok 2019