Havarijní připravenost

V souladu s energetickým zákonem č. 458/2000Sb. a vyhl.č. 80/2010Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu má společnost
ELPRO-DELICIA, a. s. pro jednotlivé lokální distribuční soustavy zpracován havarijní plán, který představuje soubor plánovaných opatření k předcházení a odvrácení stavů nouze a k účinné a rychlé likvidaci poruch i kalamitních stavů způsobených povětrnostními vlivy a tím eliminovat riziko ohrožení životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí.

Informovanost zákazníků v případě vyhlášení stavu nouze, respektive kalamitního stavu, je zajištěna telefonicky prostřednictvím dispečinku.