Pravidla provozování LDS

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PPLDS) vytvořili provozovatelé LDS podnikající v distribuci elektrické energie ve spolupráci s EGÚ Praha. PPLDS byla schválena Energetickým regulačním úřadem a navazují na Pravidla provozování distribuční soustavy.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy

  • stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k LDS

  • poskytují komplexní informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady

  • stanovují základní pravidla, zajišťující spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou

Přílohy k PPLDS
Příloha č. 1 – Dotazníky pro registrované údaje
Příloha č. 2 – Metodika určování spolehlivosti dodávky elektřiny a prvků LDS
Příloha č. 3 – Kvalita elektřiny v LDS, způsoby jejího zjišťování a hodnocení
Příloha č. 4 – Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí NN nebo VN PLDS
Příloha č. 5 – Obchodní měření
Příloha č. 6 – Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631
Implementace Nařízení komise (EU) 2016/631