Bezpečnost a ochrana při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve společnosti ELPRO-DELICIA, a. s. vychází z toho, že společnost si uvědomuje svou odpovědnost ke všem účastníkům, kteří mohou být ovlivněni aktivitami společnosti zejména v činnostech distribuce elektřiny, projektování energetických staveb, provádění energetických staveb a elektromontáží. Zavazuje se ve vztahu k zúčastněným subjektům dosahovat vysokých standardů ochrany zdraví a bezpečnosti při práci na základě aplikace právních a ostatních předpisů.

Cílem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na ní navazujícího systému řízení je provádět taková technická a organizační opatření, která dokážou na pracovištích společnosti snížit, případně zcela odstranit rizika vedoucí k poškození zdraví.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci zahrnuje stálé zlepšování pracovních podmínek, zvyšování znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení a je nedílnou součástí plnění pracovních povinností všech zaměstnanců.

Stav v oblasti BOZP je pravidelně kontrolován a jsou navrhována a realizována opatření k eliminaci zjištěných nedostatků.