Poskytování služby distribuční soustavy

Žádost o poskytnutí služby distribuční soustavy

Tuto žádost předkládáte provozovateli LDS při přihlašování nového odběrného místa a chcete-li si s naší společností zajistit pouze distribuční služby – předkládáte za každé odběrné místo zvlášť. Na základě této žádosti bude uzavřena Smlouva o distribuci elektřiny. Smlouvu o dodávce elektřiny (eventuálně výkupu vyrobené elektřiny) si musíte vyřídit s vybraným obchodníkem samostatně.

Žádost o poskytnutí služby distribuční soustavy [DOC]
Žádost o poskytnutí služby distribuční soustavy [PDF]

Žádost o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality distribuce a dodávek elektřiny

Tento formulář slouží k uplatnění žádosti o náhradu za nedodržení garantovaných standardů dle vyhlášky č. 540/2005 Sb.

Žádost pro fyzické osoby – vzor [PDF]
Žádost pro právnické osoby – vzor [PDF]