Profil a záměry

Profil společnosti

ELPRO-DELICIA, a. s., je držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. je provozovatelem lokálních distribučních soustav ve vymezených územích. Společnost působí na vymezeném území Středočeského a Libereckého kraje. Hlavním úkolem společnosti je distribuce elektřiny fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny všem odběratelům připojeným v lokálních distribučních soustavách.

Produkty a služby

Prioritním úkolem společnosti je zajištění efektivního a ziskového provozování lokálních distribučních soustav ve Stráži pod Ralskem a v Hořovicích, při splnění podmínek předepsaných energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. a dalšími pravidly vydanými Energetickým regulačním úřadem. K zajištění tohoto hlavního cíle má společnost ELPRO-DELICIA, a.s. všechny potřebné kompetence a schopnosti ke spravování a provozování technologií zařízení lokálních distribučních soustav na všech provozních napěťových hladinách (110kV, 35 kV, 22 kV a 0,4 kV) a včetně poskytování souvisejících služeb zákazníkům připojených v lokálních distribučních soustavách.
Výkonnost společnosti je založena na optimálním nastavení procesů, řízení nákladů spojených s provozem lokálních distribučních soustav a řízení investičních programů rozvoje lokálních distribučních soustav a efektivní vykonávání souvisejících činností – zejména elektromontážní činnost a projektování elektrických zařízení.

Strategické záměry rozvoje

Záměrem je vybudovat ze společnosti ELPRO-DELICIA, a. s. kvalitní společnost, která se zařadí mezi nejlepší lokální distributory elektřiny v ČR a pro zákazníky společnosti bude dlouhodobě spolehlivým dodavatelem služeb v oblasti distribuce elektřiny a souvisejících služeb.