Nabízené služby

Výrobní divize Stráž p. R – středisko montáží se specializuje hlavně na

  • energetické stavby NN, VN i VVN sítí venkovních i kabelových, včetně transformačních stanic, rozvoden a měníren do napěťové hladiny 110 kV
  • projekty, dodávky a montáž průmyslových rozvodů včetně obvodů pro měření, regulaci a automatizaci a montáže elektroinstalací bytových rozvodů

Mimo tyto hlavní silnoproudé činnosti zajišťuje naše firma

  • revize, vyhledávání a zaměřování silnoproudých i slaboproudých kabelových sítí včetně zkoušek kabelů zvýšeným napětím (vlastníme měřící vůz s kompletním vybavením pro tento typ prací)
  • provádění přezkušování ochranných a pracovních pomůcek pro elektrotechniku ve zkušebně ve Stráži pod Ralskem
  • elektrická požární a zabezpečovací zařízení (EZS a EPS)
  • datové a telekomunikační sítě – strukturované kabeláže, optické rozvaděče a rozvody, automatizační technika

Činnost naší firmy je dále zaměřena na zřizování telefonních přípojek a stanic, jak ve vlastní telekomunikační síti, tak v JTS, včetně dodávky a montáže koncových zařízení (telefonní přístroje, faxy, modemy, telefonní ústředny atd.).