Elektromontáže

Výrobní divize Stráž pod Ralskem má dlouholeté zkušenosti v oblasti montáže, oprav a údržby elektrických zařízení a energetických staveb. K činnosti má všechna potřebná povolení a oprávnění vydaná příslušnými institucemi jako:

  • oprávnění ev.č. 8552/5/97/EZ – V,R.M,O – E1/B od Institutu technické inspekce Praha
  • oprávnění o odborné způsobilosti ev. č. OP 231/E0 – C4, C8/PR – 2013/09 od Obvodního báňského úřadu v Příbrami
  • živnostenské oprávnění ev. č. MěÚPB-OŽÚ/1874/2009/Kub/3 vydaného Živnostenským úřadem v Příbrami

Středisko elektromontáží má pracovníky odborně vyškolené a schopné zajistit veškeré služby od projekce až po realizaci, opravy, servis a revize.
Výrobní divize Stráž p. R. sídlí ve Stráži pod Ralskem a působí zejména v oblasti Česká Lípa a Liberec.