Reference

  • transformovna Hamr 110/35 kV
  • dvojité venkovní vedení V52/V61 35 kV Hamr – Stráž – kompletní rekonstrukce 5 km vedení
  • Jablonné v Podještědí – kabelizace NN
  • napájení a ovládání technologické linky PRAKTIK ve Stráži p. R
  • dvojité venkovní a kabelové vedení 35 kV ve Stráži p.R. pro připojení DIAMO NDS ML
  • propojovací vedení V13-V52 35 kV ve Stráži p. R.
  • kiosková rozvodna 35 kV pro FVE ANDAINE INVEST
  • kiosková rozvodna 35 kV pro FVE EMI ENERGY