O společnosti

Akciová společnost byla založena 1. září 1995 původně pod názvem ELPRO I, a.s. a později došlo k jejímu přejmenování na ELPRO-DELICIA, a.s. Jejím zakladatelem byla společnost ELPRO, s.r.o., která působila v Příbrami od roku 1993. Základní kapitál společnosti je 15 165 000,- Kč.

Společnost je od svého založení členem Okresní hospodářské komory v Příbrami.

Jsme držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. a jsme provozovatelem lokálních distribučních soustav. Působíme na vymezeném území Středočeského a Libereckého kraje. Hlavním úkolem je distribuce elektřiny fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny všem odběratelům připojeným v lokálních distribučních soustavách.

Provádíme služby distribuce elektřiny odběratelům připojených v lokálních distribučních sítích a sdruženou službu dodávky elektřiny zákazníkům. Dalšími důležitými činnostmi společnosti jsou elektromontáže a projektování elektrických zařízení.