Rozvoj distribuční soustavy

Informace o plánovaném rozvoji lokální distribuční soustavy na období 2023 – 2027.

ELPRO-DELICIA, a.s.,  souladu se zněním § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon) a Pravidel provozování lokální distribuční soustavy, zveřejňuje aktualizované informace o  plánovaném rozvoji lokální distribuční soustavy, který vychází z podnikatelského plánu společnosti.

Technologické rozvojové záměry

  • Dálkový sběr dat z elektroměrů (2018 – 2025): Rozšíření komunikační infrastruktury pro dálkový sběr měřených dat.
  • Instalace inteligentních dálkově ovládaných prvků do lokální distribuční soustavy (2018 – 2027): Montáž dálkového ovládání, měření a signalizace (tzv. DOMS) pro vybrané trafostanice, spínací stanice a úsekové odpínače umožní zkrácení doby manipulací v síti nejen pro zvýšení bezpečnosti a urychlení vyhledávání případných poruch v síti.
  • Osazení měření kvality elektrické energie v koncových distribučních stanicích (2017 – 2026): Cílem projektu je vybavit vybrané koncové distribuční trafostanice monitory sítí, které budou využívat dálkový přenos dat. To pomůže v oblasti rozvoje sítí nebo připojování decentrálních zdrojů do LDS a umožní distributorovi zvýšit spolehlivost a kvalitu dodávky elektrické energie.

Transformovny a rozvodny

Výměna staniční baterie 110 V= na RZ Hamr 2027
Výměna 35 kV vypínačů, odpojovačů a MTP na RZ Hamr 2016 – 2025
Oprava NN rozvodny TS 92 2023 – 2024
Rekonstrukce NN rozvaděče TS 1 CKS 2023 – 2024
Připojení cizích distribučních trafostanic TS 116, 117, 119, 120 2022 – 2023
Zapojení frekvenčních relé XF2 pro V03 a V61 do systému SAFO 2022

Vrchní a kabelové vedení vn a nn

Rekonstrukce vedení VN V06 a V16 2024 – 2025
Rekonstrukce vedení VN V11 z SPS 40 k b. č. 83. V11 2024 – 2025
Připojení výroben FVE, KGJ a výroben SVR 2022 – 2027
Posílení kabelových rozvodů NN z TS 91 2022 – 2023