Home > Zaměření činnosti

Zaměření činnosti

Projekční oddělení sídlí v Příbrami a jeho činnost je zaměřena na vypracování projektů energetických staveb. Projekty vypracovává skupina zkušených projektantů, která má potřebné technické vybavení pro kvalitní grafické zpracování projektové dokumentace energetických staveb - v grafických  programech Bentley PowerMap, MicroStation Spider-en ve  vysoké profesionální kvalitě.

Provádíme kompletní vypracování projektů energetických staveb, včetně zpracování dokumentace pro uzemní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace
i zdokumentování skutečného provedení stavby. Dokumentace je zpracovávána i v digitální verzi.

Projektujeme

  • distribuční venkovní a kabelová vedení 0,4 kV, 22kV,  35 kV,  VVN
  • transformační stanice (stožárové, kioskové a další)
  • rozvodny 
  • veřejné osvětlení
  • průmyslové elektrické rozvody
  • elektroinstalace