Home > Nabízené služby

Nabízené služby

Při projektové činnosti zajišťujeme služby v rozsahu požadovaném zákazníky tak, aby každý zákazník byl se zpracovaným projektem maximálně spokojen. V návaznosti na projekční činnost zpracujeme a zajistíme pro Vás následující služby:

  • dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
  • prováděcí dokumentaci staveb
  • skutečné provedení staveb
  • autorský dohled
  • inženýrskou činnost
  • energetické poradenství
  • výpočtovou a rozpočtovou část PD 
  • zpracování podkladů pro výběrová řízení 

Součástí zhotovované projektové dokumentace je rovněž projednání souhlasů vlastníků pozemků, kterých se projektovaná stavba dotýká. Zhotovené projekty staveb rovněž obsahují všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů a organizací, která jsou nutná k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení.